FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
19. maj - Gud åbner døre


En åben dør

 

Johs. Åb. 3,8: ”Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke.”

 

Når jeg er ude at køre en tur og ser en af vore utallige landsbykirker, skal jeg gerne standse op for at se kirken indvendig og gå en tur på kirkegården. Det gjorde jeg forleden ovre i Vestjylland, hvor jeg passerede en idyllisk beliggende romansk kirke. Jeg måtte vende bilen og nyde kirken og dens omgivelser. Og jeg blev ikke skuffet. Det var ret sent på eftermiddagen og alligevel fandt jeg en kirkedør åben. Kirken hedder Egvad kirke og underligt nok findes der ikke en by eller sogn, der bærer det navn.

 

Kirken ligger ensomt ved et vejkryds og indbyder næsten til at træde nærmere. Inde i kirken var der en fantastisk ro og helt naturligt søgte jeg op til alteret, hvor jeg måtte knæle. I altertavlens midterfelt var der et maleri, som forestillede Kristus som trøsteren. I de øvrige felter var der skriftsteder fra Det nye Testamente. ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os” stod der i et af felterne. Stærkt opmuntret af roen, bønnen og skriftstederne gik jeg videre ude på kirkegården, hvor solen skinnede på de dejlige bibelord på gravstenene. Jo, det var godt igen at blive mindet om, at Jesus er den gode hyrde og opstandelsen og livet.

 

Det var skønt at opleve den åbne kirkedør, men lad os ikke glemme, at der er en anden dør, vi kan gå ind af hver dag, Jesus-døren. Med sine dejlige løfter har Jesus indbudt os til at gå ind ad den dør. ”Jeg er døren”, siger han, ”om nogen går ind gennem mig, skal han blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde. ” Johs.10,9. Går man ind af Jesus-døren, vil andre døre åbne sig. Tager man et skridt i tro, vil man erfare, at Gud åbner døre længere fremme. Derfor er det altid vigtigt at ladet ordet fra Bibelen skabe troen i vore hjerter, for ”uden tro er det umuligt at have hans velbehag, for den, som kommer til Gud må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.” Hebr.11,6.

 

Lad os til slut minde hinanden om, at kirkens dør også står åben om søndagen. Det er Guds store mulighed, så Helligånden kan få fat i os gennem, bøn, salmesang, prædiken, epistellæsning og ikke mindst gennem altergang, hvor Gud giver os lov til at foretage en grænseoverskridende handling. Vi vil med den hellige handling få lov til at forkynde Jesu død og Den evige Gud, Jesus Kristus og Helligånden vil tage bolig i os. Det er da et møde, der vil noget. Lad os takke for den mulighed og bruge den.

 
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002