FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens - BIBELLAND - Ord
23. maj - Lev ved Guds ord


Læs i Bibelen

 

Matt.4,4: ”Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.”

 

Ja, vi kender godt ordene, i hvert fald de første seks, som bruges i mange forbindelser, men ofte glemmer man at føje resten til fra det oprindelige citat ”men af hvert ord, som udgår af Guds mund”, sagt af Jesus i ørkenen, da han blev fristet af Djævelen. Jesus praktiserede selv det, han fik sagt i ørkenen. Han levede af Guds ord. Igen og igen måtte han klynge sig til det, - også til sidst, da han blev korsæstet, blev Guds ord det, som kom over hans læber. Det er dette vigtige livsprincip, vi må tage til efterretning. Alt for ofte har vi ladet vor tids toneangivende kredse og personer bestemme, hvad der var godt for mennesket, men bygmestrene glemte, at ”Guds ord det er vort arvegods, det skal vort afkoms være” (skrevet af Grundtvig).

 

Det er Bibelen vor generation trænger til, for Guds ord er det salt, vi behøver, hvis vi skal overleve. Igennem århundreder har Guds ord formået at give mennesker nyt håb.                

 

Vor store reformator, Martin Luther, fik for alvor øje for Bibelens ord, da afladshandelen bedrog et uvidende folk. Luther ønskede, at hver borger skulle kunne læse Bibelen og selv kontrollere afladshandelens vildskud. Han fik Bibelen oversat til tysk.

 

I en kristendomstime hørte vi om Martin Luther, og jeg læste Davids salme 118, som i dag går under benævnelsen ”Luthers salme”, fordi han læste den natten før, han skulle forsvare sine meninger ved rigsdagen i Worms. Jeg stillede følgende spørgsmål til eleverne: ”Hvorfor tror I, han fandt trøst? Og ganske selvfølgeligt svarede en elev: ”Hvis han ikke havde læst i Bibelen, så havde han ikke fået svar fra Gud.” Og her er vi inde ved sagens kerne. Ved bibellæsning kan vi få svar fra Gud.

 

Så lad os engang imellem fravælge TV og i stedet gribe ud efter Bibelen, som kan give os svar fra Gud. Et svar, som vi netop trænger til i dag.

 

Thi når vor sjæl er i Guds hånd,

Guds ord i mund og hjerte,

da brister for os alle bånd,

som pine kan og smerte,

da åbner sig som aldrig før

Gudsrigets port, Gudshusets dør og livets kilder alle.

                       N.F.S. Grundtvig (3.vers af ”Han som har hjulpet..”)

 
MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002