FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
31. januar


Peters friske vidnesbyrd


 

2. Pet. 1,18: ” Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg.”

 

Der er beretninger i bibelen som kan begejstre. Beretningen om ”Forklarelsen på bjerget” kan være en af dem. Denne har i sin intense opbygning meget stof til eftertanke. Læs den gerne lige selv. Matt. 17,1-8.

 

De tre disciple, Peter, Jakob og Johannes, er med Jesus på en tur op på et højt bjerg. De har nok ikke regnet med noget særligt, sådan en lille bjergvandring, men man må sige, at de får en oplevelse, som mærker dem for livet.

 

Først ser de Jesus i et forklarelsens lys (som vidner om hans guddommelige natur). Han bliver totalt forvandlet for deres øjne, hans ansigt stråler som solen og hans klæder bliver hvide som lyset. I sig selv en virkelig øjenåbner. Jesus som verdens lys, der bare lyser op.

 

De ser også ham i samtale med forhenværende profeter, Elias og Moses. Også det må have gjort indtryk, men det allerstørste indtryk får de utvivlsomt, da Gud, himmelens og jordens skaber, taler tydeligt fra sin himmel.

 

”Denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham!”

 

Kort og præcist lyder der en røst, som sætter tilværelsens midtpunkt på plads. Jesus er Guds søn, elsket af Gud og én, som enhver bør lytte til. Så ved vi det.

 

Tordenrøsten fra oven gør et så stærkt indtryk på disciplene, at de straks falder til jorden, grebet af en stor angst. Jesus registrerer dette og reagerer. Han går hen til dem, rører dem og siger de mest opmuntrende ord i en angstfyldt situation: ”Rejs jer og frygt ikke!” Og da de adlyder og rejser sig op, ser de ind i det mest myndige og kærlige ansigt, Guds egen søn.

 

Jeg tror, at hvilen og roen straks indfandt sig hos de bange disciple, for her oplevede de tilværelsens klippegrund. De modtog en oplevelse, som de ikke senere kunne ryste af sig. Den har været til inspiration for deres vigtige mission med at formidle evangeliet.

 

Peter kan da heller ikke lade være med at referere til oplevelsen. Selv om han kun har skrevet to små breve, træder hans vidnesbyrd om denne unikke oplevelse tydeligt frem. Han må give det videre. Han skriver:

 

”Vi havde selv været øjenvidner til hans guddomsherlighed. For han fik ære og herlighed af Gud Fader, da denne røst lød til ham fra den majestætiske herlighed: ”Denne er min Søn, den elskede; i ham har jeg velbehag.” Denne røst hørte vi lyde fra Himmelen, da vi så ham på det hellige bjerg.”

 

Det har gjort et uudsletteligt indtryk på Peter. Vi andre kan med troens blik få lov til at skimte noget af herligheden. Vi kan under bibellæsning og bøn få lov til at se Jesu Herlighed. Se hans frelsergerning, se hans forsmædelse, se hans tjenersind og ikke mindst se ham som den opstandne, siddende ved sin faders højre hånd, hvor han går i forbøn for os.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Kun en dag, et øjeblik af gangen

Fra den kristne sangskat. Her sunget af Lis og Per.
Om Faderens omsorg som der blandt andet kan læses om i 5. Mosebog 33,25 og Es 9,5


 

 

 

1. Kun en dag, et øjeblik ad gangen -
hvilken trøst, hvordan det end mig går!
Hvorfor skal mig uro holde fangen -
i min Faders hånd jo alting står?
Han, som har for mig en faders hjerte,
hver en dag han også sende vil
mig den del jeg får af fryd og smerte,
som han ser, jeg trænger til.

2. Selv han alle dage nær vil være
give nåde for hver enkelt tid.
Hver en dags bekymring vil han bære,
»Kraft og Råd« han er for os med flid.
Han bevarer alle sine kære,
denne omsorg tar han selv på sig.
»Som din dag er, skal din styrke være!«
Dette løfte gav han mig. 
3. Hjælp mig da at hvile trygt og stille
kun på dine løfter, Herre kær,
og ej troens dyre trøst forspilde,
som i Ordet er mig ganske nær.
Når mit sind er af bekymring fangen,
lær mig, af din hånd jeg tage kan.
Kun en dag, et øjeblik ad gangen, 
til jeg når dit gode land.
   

Modtag pr e-mail hver dag - gratis - Dagen Ord Andagt. Tilmeld dig nemt her


Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
Støt gerne


 

Es. 40,9: ”Stig op på et bjerg, Zions budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Vi vil gerne fra ”Dagens Ord Andagt” stige ud på internettet og give vores svar på tilværelsen. Dette gør vi dagligt og med glæde. Det er en tjeneste vi har fået lagt på vores hjerter.


Vores håb og bøn er at medvirke til, at vore læsere får en bedre og nemmere hverdag, så dagens mange gøremål føles overkommelige. Guds nåde er jo ny hver morgen, og hans trofasthed er stor. Vi vil gerne opfordre vore læsere af Dagens Ord Andagt til at støtte os med megen forbøn - som værn, så vi bedre kan fornemme og arbejde i Ånden og ligeledes med økonomisk hjælp.

 

Vi vil gerne opfordre til at give en lille skærv til arbejdet. Støt
Dagens Ord Andagt
Internetmission

 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002