FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
30. august

Gud kan se mulighederne


 

Luk. 15,1: ”Alle toldere og syndere plejede at holde sig nær til ham for at høre ham.”

 

Lukas kapitel 15 er et kapitel, som mange holder af. Vi har de tre herlige lignelser: Det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn. Men desværre er der mange som overser de tre første vers, som danner indledningen. De er særdeles lærerige at standse op ved af flere grunde.

 

For det første får vi at vide, at det var toldere og syndere, som holdt sig til Jesus for at lytte til ham. De dannede inderkredsen, men så var det yderkredsen, som bestod af farisæerne og de skriftkloge. De lyttede også, men alligevel havde de en vis distance til Jesus.

 

Dernæst får vi at vide, at de ”kloge herrer”i yderkredsen blev ikke så lidt forargede på situationen, for de kunne selvfølgelig ikke se noget værdifuldt i den inderkreds, som Jesus beskæftigede sig med. I stedet for at være irettesættende over for yderkredsen benytter Jesus sig af et stærkt pædagogisk middel: Fortællingen.

 

Han begynder at fortælle historier, for så ved han, at farisæerne og de skriftkloges tankebaner bliver anderledes. Forargelsen forsvinder for et øjeblik, mens der lyttes.

 

Jo, Jesus ser nogle store muligheder i både inderkredsen og yderkredsen. Måske vil blot én farisæer eller skriftklog vågne op og se sig selv i fortællingens spejl.

 

En dag besøgte jeg et lille missionsskib i Middelfart Havn. Det var indenlandsk sømandsmission, som inviterede interesserede – og det blev en uforglemmelig aften, hvor sømandsmissionærerne ivrigt pegede på Jesus. Skibets to besætningsmedlemmer udvalgte hver sin Jesus-tekst og prædikede ud fra denne.

 

De fortalte ivrigt om missionens ærinde, som gik ud på at gøre Jesus kendt blandt mennesker. Hele projektet blev båret oppe af bøn og frivillige gaver. De havde mange vidnesbyrd ud fra de forskellige havnebesøg.

 

Nogle gange lykkedes samtalerne med besøgende over al forventning, men andre gange var det ligesom, at folk ikke kunne finde vej om bord på skibet. Men i stedet for at sætte sig opgivende hen, gik de med frimodighed ud på havnekajen, hvor Gud så alligevel havde en beredt gerning for dem.

 

Det er jo ikke altid vi kan se Guds muligheder. I den forbindelse faldt der en fin bemærkning fra én af missionærerne. Han sagde: ”GUD KUNNE SE NOGLE MULIGHEDER, SOM JEG IKKE LIGE KUNNE FÅ ØJE PÅ.” Derfor måtte missionærerne tit bede: ”Herre, vis os dine muligheder, så vi ikke kun ser det, vi gerne vil se.”

 

Det var befriende at besøge dette missionsskib, som til fulde levede op til navnet ”Bethel”, som var det sted i Det Gamle Testamente, hvor Gud talte til sine profeter.

 

Vi må hvile i, at Gud kan se nogle muligheder, som vi ikke just kan få øje på. Men Gud formår, og lever vi i et afhængighedsforhold af ham, så vil han i sin time synliggøre sine muligheder, så ikke blot de troende, men også de vantro, får en velsignelse fra Gud, som kan nå både de gode såvel som de onde (eller snarere ligegyldige).

 

Bøn:

Herre vis mig dine muligheder.

Lad mig med troens blik se,

hvad du ønsker at få gennemført,

så dit værk og din sag  fremmes.

                                                 Amen


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk


Dagens Lovsang


The best thing I can tell you

Worship Lovsang sunget og spillet af Signe Walsøe. Komponist og lyrik: Bob Bennett


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002