FORSIDEN
NOVEMBER MÅNED
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
3. oktoberKærlighed til sandheden


 

Sal. 9,5: ”Du hævdede min ret og min sag, du sad på tronen som retfærds dommer”.
Ords. 23,23: ”Køb sandhed og sælg den ikke.”

 

Hvad kan vi gøre, når vi står over for en mur i vore liv? Jeg kender kun et svar. Vi må hurtigst muligt få forbindelse med overkommandoens tre chefer: Gud, Jesus og Helligånden og så lægge vor sag frem for dem, hvilende i, at ”han vil hævde vores ret og vores sag, fordi han sidder på tronen som en retfærdsdommer”

 

Et vink er at begynde med at sige tak, selv om der ikke synes grund til at takke. Begynder vi at takke Gud for hans almagt, kærlighed og mulighed for at bane en vej, er vi selv medarbejdere på Guds indgreb, for Skriften siger klart: ”Den, der ofrer taksigelse, ærer Gud, og baner en vej, hvor han vil se Guds frelse”. (norsk overs.) Sal. 50,23. Altså kan taksigelsen være den katalysator, der skal til, for at Gud griber ind. Kong Josafat i 2. Krøn.20 bekræfter takke-vejen. Ligeledes Paulus og Silas i Ap. G. 16,25-26.

 

De fleste der læser Dagens Ord andagterne ved, at jeg og mange andre kristne er imod den nye ægteskabslov. Jeg vil igen i dag tillade mig, at bringe dette emne på bane og samtidigt bede om forbøn og taksigelse for det rigtige udfald af sagen:

 

Skandaledommen den 28. juni 2016

 

Seks folkekirkemedlemmer har via en advokat, Nikolaj Nikolajsen, stævnet kirkeministeriet og dermed kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen for den 12. juni 2012 at have indført en lov, hvorved to personer af samme køn kan indgå ægteskab i den evangelisk-lutherske kirke.

 

Den 28. juni 2016 faldt dommen – Manu Sareen blev frikendt. Sagen er nu anket til højesteret og er berammet til den 16. marts 2017 (Lutheråret).

 

I forbindelse med processen i 2012 blev der i februar måned afleveret særdeles mange høringssvar fra menighedsråd, kirkelige organisationer og privatpersoner, som var lodret uenige i den ligestillingsfilosofi, der pludselig skulle trækkes ind over dørtærsklen til folkekirken.

 

Følgende udtalelser er kun et lille udpluk:

”Vi ser ingen hjemmel, hverken i Bibelen eller i den evangeliske-lutherske lære, for at velsigne registrerede partnerskaber.”

”Bibelen er den øverste myndighed.”

”Jeg vil gerne, så stærkt som jeg kan, advare mod at lovforslaget vedtages.”

”Jeg fatter ikke, at kirkens mænd, som i mange år har studeret den kristne tro og Bibelen, overhovedet kan overveje at vie homoseksuelle… at biskopperne klappede hælene sammen og sagde ”Javel Hr. Minister!” er efter min mening forræderi mod den kristne kirke.”

40 organister, som er ansat i folkekirken fremførte bibelteologiske argumenter og føjede til: ”Vi er kirkemusikere af Guds nåde. Når en ubibelsk praksis velsignes i Guds hellige navn, vil vi ikke spille ”amen” og festmusik, og derved med vores musik sætte segl på dette.”

 

Vel, høringssvaret fik stemplet ”kirkeministeriet 1. kontor den 21. februar 2012” og dermed var deres mening fejet til side. En underskriftsindsamling resulterede i, at 1416 personer sagde ”ja til ægteskabet mellem mand og kvinde og nej til det kønsneutrale ægteskab”. Også deres velovervejede underskrift blev fejet til side.

 

Nu ligger alle høringssvarene godt hengemt i en skuffe i kirkeministeriet, som ivrigt arbejdede videre med at få den ny ægteskabslov indført, for Manu Sareen havde sin dagsorden og den skulle hurtigt gennemføres – og det blev den desværre med et folketingsflertal og dronning Margrethes underskrift.

 

Med underskriften reformerede kirkeministeren snedigt og skyndsomst alt det, som havde været norm og tradition i kirkens historie. Endog Grundlovens særlige paragraf 4 fra 1849 blev tilsidesat. Dens ordlyd er ellers ikke til at misforstå: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Ja, sådan lyder grundloven, og det er den kirkeministeriet har brudt ved at omdanne kirken til en ligestillingskirke, som ikke henter inspiration i det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag som først og fremmest er Bibelen. Dernæst Luthers lille katekismus og den Augsburgske trosbekendelse.

 

I stedet har man rådført sig med Københavns biskop, Peter Skov Jakobsen, som efter eget forgodtbefindende fandt ud af, at bekendelsesgrundlaget godt kunne rumme et ægteskab mellem to personer af samme køn. Hans notat fik lavinen til at rulle med forfærdelige konsekvenser for den bibeltro menighed og præstestand.

 

I stedet skulle kirkeministeret have rådført sig med en anden Peter, nemlig apostlen, som i sit 2. brev klart og utvetydigt fremlægger problemet med udgangspunkt i Sodoma-Gomorra-tragedien.

 

Notatet fra Peter Skov Jakobsen lever i bedste velgående, for det er netop det, som tre landsdommere i år 2016 har brugt som udgangspunkt i deres dom over seks sagsøgere fra folkekirken. De tre landsdommere skøjter elegant hen over høringssvar fra Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør stift, og fra Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster stift, som samstemmende siger, at det kønsneutrale ægteskab er uforeneligt med folkekirkens bekendelsesgrundlag. Advokat Nikolaj Nikolajsen fremfører også solide evangelisk-lutherske synspunkter. Han gør gældende, ”at der ikke kan lovgives om Folkekirkens indre forhold som er i strid med ordlyden i kirkens bekendelsesskrifter ud fra den løsere teologiske fortolkning af Københavns biskop.”

 

Den 28. juni 2016 faldt så dommen, skandaledommen, hvor seks almindelige kirkegængere fik deres påstande om det evangelisk-lutherske indhold fejet til side med et pennestrøg. De tre landsdommere anede åbenbart ikke, hvad den evangelisk lutherske lære gik ud på. De burde have tjekket bekendelsesgrundlaget hos Paulus, der med frihedsbrevet, Romerbrevet Kap. 1 nøje beskriver det uforenelige mellem to personer af samme køn – set i evangelisk regi. Her tales der om Guds sandhed, som bliver ombyttet med løgnen. Jamen, Paulus skal da fortolkes, mener man. Hertil må der svares et kraftigt ”Nej!”

 

Som en gymnasielærer engang fremførte om sin undervisning: ”Når jeg beder mine elever om at tolke en tekst, så siger jeg til dem: ’Hvad siger teksten? Jeres egen mening er ligegyldig!’ ” Det samme princip burde de tre landsdommere have fulgt. Hvad siger teksten hos Paulus, Peter og Judas? Det er jo deres tekster som er en del af den evangelsk-lutherske kirkes bekendelsesgrundlag. Og ikke et tilfældigt notat fra en Peter Skov Jakobsen fra Københavns Stift.

 

Det er aldrig, aldrig tilrådeligt at sætte sig op imod Skriften (Jf. Sal. 33,4a: Sandt er Herrens ord). Hvis man alligevel gør det, har man bragt sig selv op i et ringhjørne, for sandheden kan nemlig ikke gradbøjes - hvis man forsøger det, bliver det til løgn.

 

……………………

 

Bed for sagen. Meld dig gerne ind i foreningen ”Med grundlov skal land bygges.” se www.noer.info

 

……………………

 

Lad os i dag afslutte med et bibelvers. Amos 5,24: ”Nej, ret skal vælde frem som vand og retfærd som en svulmende bæk”. Guds ord står til troende.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk


Dagens Lovsang


Days of Elijah 

 
   


 

Modtag andagt pr. e-mail hver dag
- gratis og uforpligtende -
Dagen Ord Andagt. Tilmeld dig nemt her

 Oktober 2017: Vælg dato:

39 
 
 
 
 
 
40 
41 
42 
43 
44 
 
 
 
 
 
 
Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
Støt gerne


 

Es. 40,9: ”Stig op på et bjerg, Zions budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Vi vil gerne fra ”Dagens Ord Andagt” stige ud på internettet og give vores svar på tilværelsen. Dette gør vi dagligt og med glæde. Det er en tjeneste vi har fået lagt på vores hjerter.


Vores håb og bøn er at medvirke til, at vore læsere får en bedre og nemmere hverdag, så dagens mange gøremål føles overkommelige. Guds nåde er jo ny hver morgen, og hans trofasthed er stor. Vi vil gerne opfordre vore læsere af Dagens Ord Andagt til at støtte os med megen forbøn - som værn, så vi bedre kan fornemme og arbejde i Ånden og ligeledes med økonomisk hjælp.

 

Vi vil gerne opfordre til at give en lille skærv til arbejdet. Støt
Dagens Ord Andagt
Internetmission

 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002