FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
27. december

Nøglen til mit hjerte


 

Luk. 18,6-8: ”Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, dem, som råber til ham dag og nat, og skulle han ikke være langmodig over for dem. Jeg siger jer: Han skal skaffe den ret i hast.”

 

Jesus var en mester i formidling af sine budskaber. Han brugte tit den pædagogiske vinkel for at vække folks opmærksomhed. Der var jo så mange lærde, der drog fra by til by for at bringe ny livsfilosofi, men Jesus vidste, at der skulle noget særligt til for at trænge igennem. Derfor anvendte han lignelser, små historier med temaer fra hverdagslivet. Og mange tilhørere forstod lignelserne, endda så grunddigt, at de kunne spejle sig selv i dem.

 

Vi har de kendte lignelser ”Den barmhjertige samaritaner” ”den fortabte søn” og ”det mistede får”, lignelser, som vi er fortrolige med, fordi de taler direkte til hjerterne. Og det er præcis det Jesus vil. Tale fra hjerte til hjerte.

 

I den seneste tid er jeg blevet opmærksom på lignelsen ”Enken og dommeren” (det er der nok nogle, der har observeret), men jeg må lige tage den op igen, fordi den er blevet en nøgle til mit hjerte.

 

Den strækker sig kun over otte vers, men indholdsmæssigt er den en af bjergtoppene i lignelsernes verden. Jesus har et helt specielt ærinde med den lignelse. Han vil understrege Sal. 37,5-6: ”Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind og fører din retfærdighed frem som lyset, din ret som den klare dag.”

 

Lignelsens indhold er krystalklar. En enke går til en uretfærdig dommer for at få ret over for sin modpart. Hun har papirerne med, lægger dem på bordet og beder dommeren skrive under, men han vil ikke. Selv om enken socialt befinder sig nederst, vover hun alligevel at mase på. Hun er utrættelig. Og til sidst bøjer dommeren sig og giver efter, for hun er for besværlig og vil måske gå over til voldelige metoder. Hun får sin ret.

 

Her kunne lignelsen godt slutte, men Jesus er ikke færdig. Han har en appel, som for mig er blevet en vigtig nøgle.

 

Først kommer det vigtige ”HØR”. ”Hør nu hvad den uretfærdige dommer siger, og så drager Jesus en parallel, som kan forstås af enhver, hvis man vil.

 

Når en uretfærdig dommer kunne sørge for en fattig enkes ret, hvor meget mere vil så ikke Gud, den retfærdige dommer, drage omsorg for dem, som opsender bønner dag og nat.

 

Til sidst får appellen et tillidsvækkende udsagn: Jeg siger jer: Han skal skaffe dem ret i hast.” Med andre ord: ”Gud vil udfri og føre retten til sejr”. Der er ingen anden mulighed. Det er det, Jesus vil med lignelsen.

 

Har vi så forstået hans ærinde? Eller har vi glemt det i samme øjeblik, vi har læst de otte vers.

 

Til allersidst har Jesus et ”men”. Og det er værd at lægge mærke til: ”Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” Netop den tro, som regner med, at Gud griber ind i de situationer, hvor man er flyttet over i et hjørne og ikke kan se nogen udvej – ligesom enken. Hun fik ret, og Gud i himlen vil også give sine utrættelige bedende venner deres ret, for han er nu rettens og sandhedens Gud.

 

Læg mærke til lignelsen – og lad den også blive nøglen til dit hjerte. Lignelsen og Jesu appel er skruet så perfekt sammen, at vi må bøje os. Her taler Guds søn, i hvis mund, der ikke var svig.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkStand Strong

Med og af Moriah PetersService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002