FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
27. januar 2015


Jesus Kristus har magt


 

2. Kor. 9,8: ”Gud har magt til i rigt mål at give jer al nåde, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt til al god gerning, for som der står skrevet: ´Han delte ud, han gav de fattige, og hans godgørenhed varer evindelig.´”

 

Det er Paulus, som igen har den brede pensel fremme for at male os for øje, hvor rige vi er i Gud. Det er jo herlige ord med herlige farvenuancer. Vi behøver slet ikke at ængstes, for Gud har magten og han formår at give os alt det, vi trænger til, ja, endda rigeligt til al god gerning. Jamen, så behøver vi jo ikke mere. Den er helt i orden fra Guds side. Vi må bare som et lille Guds barn komme til ham med alt det, som ligger os på hjerte.

 

Paulus henviser til Det gl. Testamente for ligesom at understrege sit budskab. Bibelordet er et profetisk budskab om den treenige Guds egenskaber: Han delte ud, han gav til de fattige, og hans godgørenhed varer evigt.

 

Det er så befriende at møde mennesker, der midt i det uforståelige og uoverskuelige holder fast ved Guds almagt og Guds trofasthed, to af Guds fine egenskaber.

 

Lad os aldrig glemme de første tre ord i ovennævnte bibelvers. ”GUD HAR MAGT” stod der. Vi må lade de tre ord præge vor tankegang, vor bekendelse og vor handlemåde, Lad ordene at ”Gud har magten” blive inspirerende i enhver situation – også i modgang og smerte.

 

Tag i øvrigt aldrig modgang og smerte, som noget negativt. Fra Guds side kan det være redskaber til at blokke sjælen ud, så der er rigeligt plads til højden, længden, bredden og dybden af Guds kærlighed – og en stor forståelse for andres lidelser.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk


BEMÆRK: I dag bringer vi 1. del af en inspirerende fortælling, Josvas dagbog er  fri fantasi, men den giver stof til eftertanke.


Josuas dagbogEn fantasi over en dagbog – fundet ved Kardes Barnea

       v/gert grube

 

Vi nåede i dag til Kardes Barnea. Foran os ligger Amoriternes bjerge, som vi er nødt til at passere for at komme ind i Det forjættede Land. Moses har røbet for mig, at han har til hensigt at drage ind i landet herfra.

 

Hen imod aften

I eftermiddags holdt Moses en lang tale, hvori han bl.a. sagde, at landet var givet os af Gud. Vi skulle blot drage af sted og tage det i besiddelse, sådan som Gud havde sagt. Vi skulle ikke være bange, men være ved godt mod.

Kun få gange før har jeg hørt Moses tale med en sådan glød og alvor (sidste gang var ved Sinai-bjerget).

 

Stemningen var først positiv, idet flere ved min side udtrykte et længe ønsket håb om at tage ind i ”det nye land”, som var rejsens mål, men pludselig blev flere betænkelige ved idéen og gik hen til Moses for at få lov til at sende spejdere ind i det fremmede land, så kunne man altid tage stilling til det bagefter. Moses blev først vred, men efter lidt snak frem og tilbage gav han kritikerne lov til at udvælge tolv spejdere, hvoraf jeg blev den ene.

 

Ved Kardes Barnea

Den første dag er overstået. Vi er alle tolv spejdere ved godt mod og fyldt med en stor optimisme. Vi glæder os til de kommende dage og håber på, at alt må gå godt. Turen er jo ikke ufarlig.  Vi bliver sendt af sted som spejdere og skal også virke som sådan. Overalt må vi lægge mærke til, hvad der sker omkring os.

Caleb er allerede begyndt at minde sig selv og os andre om den vigtige besked, vi blev sendt af sted på. Jeg håber, at Moses-ordene fortsat vil holde modet oppe hos os alle. Min bøn skal være: ”Herre, hold mig fast på den besked, som vi fik igennem Moses!” Ordene var ikke til at tage fejl af. Enkelt og klart lød det: ”Se, Herren din Gud har givet landet i din magt, drag derfor op og tag det i besiddelse, således som Herren, dine fædres Gud, har sagt til dig. frygt ikke, men vær blot frimodig!” Jeg tror på vor mission. At tro er jo kort og godt at åbne sig for Guds muligheder.

 

I Esjkoldalen

I dag nåede vi dalen bag bjergene, en pragtfuld dal. Vi kunne ikke nære os for at spise af de dejlige æbler, der hang på træerne. Bjergturen havde taget på kræfterne, så vi var godt sultne. I øvrigt er vi alle godt tilfredse. Det er nok den skønne natur og et tiltrængt hvil, der har gjort udslaget.

 

……..

 

Vi er nået længere ind i landet, og stemningen er ikke for god. Vi har haft mange diskussioner om landet og mulighederne for at indtage det. Caleb og jeg stod i dag alene med vore synspunkter. Det er Guds mening om at indtage landet, der skiller os. Vi mener, At Gud er så alvidende og så opfindsom, at han også kan klare dette problem, men det er som om Guds mening er blæst ud af både sind og hjerte hos de andre ti. Ethvert troens ord fra Caleb og mig bliver straks miskendt og undervurderet.

 

I nærheden af Hebron.

Inden vi faldt til ro i vores telt, snakkede vi om dagens oplevelser. Snakken gik livligt, men påfaldende var det, at de andre overhovedet ikke spurgte efter Guds mening – det var dog den, der havde startet hele ekspeditionen. De længtes ikke efter at få besked fra Gud, men længtes tværtimod efter at give både Gud og Moses besked.

 

Moses og hans liv blev endevendt, bl.a. fik hans overfald på egypteren endnu en tur, og en enkelt omtalte Moses som en original, der led af storhedsvanvid. Ja, han fik det glatte lag, men jeg blev klar over, at kun syge samvittigheder kunne fremdrage disse grove beskyldninger. Caleb og jeg blev dårlig tilpas ved al den snak. Caleb ville gerne forsvare Moses (dertil var han altid den ivrigste af os to), og så snart han fremdrog sin lille skriftrulle, hvorpå Guds løfte stod, blev sladderen da også mindre hidsig. Caleb havde nedskrevet det vigtigste af Moses’s tale, for som han så tit sagde, det var jo Guds besked, og den skulle vi altid holde os for øje. Caleb plejede altid at tage skriftrullen frem både om aftenen og om morgenen til stor irritation for de andre. De tålte ligesom ikke den fortrolighed, han havde med Gud. Skriftrullen var i øvrigt en del af hans påklædning. Han havde anbragt den under bæltet, så den kunne tages frem, når lejlighed bød sig, for som han sagde: ”Troen ønsker altid at se Guds ord.” Anderledes med vantroen, den rækker jo ikke ud efter skriftruller.

 

…………

 

For en uges tid siden rakte Zegreb (en af de andre spejdere) hånden ud mod Caleb for at studere skriftrullen lidt nærmere, men et billigt grin og en spids bemærkning fra de andre fik ham til at trække hånden tilbage. Åh, det kunne have været begyndelsen til en holdningsændring iblandt os, men menneskefrygten sejrede igen over gudsfrygten. Hvor smertefuldt! Herre, tænd en ild iblandt os, så vi giver dig ret, når du taler. Herre, bøj de stolte sind og de selviske viljer på en sådan måde, at vi modtager og ikke modstår dit kald. Gør os til fakkelbærere for din sag.”

 

I Hebron

I dag stod vi foran en stor by med mægtige fæstningsværker. Hvis jeg skal være helt ærlig, så formåede synet at tappe mig for enhver optimisme. Murene var kæmpehøje og forekom uoverstigelige. Men da forskrækkelsen havde lagt sig, kom jeg til at tænke på situationen ved Det røde Hav, hvor alt ligeledes så umuligt ud, og hvor tingene alligevel lagde sig til rette. Gud har givet mig en fornyet tro på hans underfulde indgriben. Det var hans eget ord, der jagede enhver tvivl på flugt. For resten talte jeg med én af indbyggerne. Han stod uden for bymuren med sit æsel og sin kærre. Han havde hørt om det jødiske folk igennem et karavanefolk, der havde fortalt om vor fantastiske tur gennem Det røde Hav.

 

”Kom I bare ind i vort land”, sagde han, ”mange vil byde jer velkommen. Vi er trætte af vor magtsyge konge og ønsker ham langt bort. Jo før I kommer, des bedre.” Det var helt befriende at høre om Guds mægtige indgriben. Sært at det er fra andre, man skal høre det. Jeg ville så gerne høre det fra mine rejsefæller. De bliver blot mere og mere irriteret, når jeg bringer Guds muligheder på bane.

 

………

 

I 14 dage har vi nøje kigget på landets største byer, og billedet har ikke ændret sig. Stadig stor modstand hos de ti spejdere og glad forventning hos Caleb. De andre omtaler stadig ikke Gud, underligt, det er dog ham, der kan ændre enhver situation, som man vender en hånd. Jeg forstår dem ikke længere, hvor kan der dog ikke dukke et Mosesord op i deres tanker? For første gang så vi efterkommere af Anak, anakkitterne, et rygte havde fortalt, at de var kæmpestore og fuldt udrustede, som om krigen stod lige for døren. Rygtet talte sandt, desværre. Krigerne så frygtindgydende ud - dog havde jeg på trods af det en sejrsvished i hjerte og sind. Det var alene Guds ord, som havde bevirket det. Det er jo alene Guds ord, som producerer tro.

 

...    2. del af denne fortælling bliver bragt i morgen 28. januarService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.
Støt gerne


 

Es. 40,9: ”Stig op på et bjerg, Zions budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud.”

 

Vi vil gerne fra ”Dagens Ord Andagt” stige ud på internettet og give vores svar på tilværelsen. Dette gør vi dagligt og med glæde. Det er en tjeneste vi har fået lagt på vores hjerter.


Vores håb og bøn er at medvirke til, at vore læsere får en bedre og nemmere hverdag, så dagens mange gøremål føles overkommelige. Guds nåde er jo ny hver morgen, og hans trofasthed er stor. Vi vil gerne opfordre vore læsere af Dagens Ord Andagt til at støtte os med megen forbøn - som værn, så vi bedre kan fornemme og arbejde i Ånden og ligeledes med økonomisk hjælp.

 

Vi vil gerne opfordre til at give en lille skærv til arbejdet. Støt
Dagens Ord Andagt
Internetmission

 

Vi modtager meget gerne bidrag på vores bankkonto.

  Danske Bank

Reg. nr. 1551    kontonr. 606 2679


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002