FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
22. maj

Gud har talt til os


 

Hebr. 1,1-2: ”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn.”

 

En herlig indledning, vi her møder hos hebræerbrevets forfatter. Vi får at vide, at Gud har talt gennem sine profeter og nu til sidst gennem sin søn. Det betyder, at vi har et stærkt vidnesbyrd om Gud, og hvem han er. Jesus er ”Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede”. Så skal vi have en mening om Gud, må vi se rigtig godt på Jesus, for gennem Ham taler Gud på en så overbevisende måde, at vi ikke er i tvivl om Guds hjertelag.

 

Det er vigtigt, at vi holdes fast i det, Gud har sagt, og det Jesus har sagt, for deres ord udtrykker den inderste guddommelige vilje. Det er jo menneskeslægtens store problem, at den overhører det, som Gud har sagt. Det jødiske folk måtte undgælde for deres ulydighed og vandre rundt i ørkenen i 40 år, fordi de ikke troede på muligheden for at indtage Det forjættede Land, det, som de havde fået besked på at indtage.

 

Som det står så klart i 5. Mos.1,21: ”Se, Herren din gud har lagt landet åbent foran dig. drag nu op og tag det i besiddelse, sådan som Herren, dine fædres Gud har befalet dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme”.

 

En meget klar besked, men de blev både bange og skræmt og turde ikke indtage landet. Deres svar var: ”Alle de folk, vi så i landet, var umådelig store. Ja, vi har set kæmper dér – så vi var som græshopper i vores egne øjne; det var vi også i deres øjne!” 4. Mos.13,33. Glemt var Guds klare besked om, at ville være med dem.

 

Ikke så sært at Gud må sige til Josua, som skulle indtage landet: ”Har jeg ikke budt dig, vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, for Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!”

 

I Det nye Testamente finder vi næsten den samme besked, denne gang sagt til Marta af Jesus. Hun er dybt fortvivlet over den indtrufne situation med broderens død og begravelse og kan ikke se nogen udvej. Og dog siger Jesus til hende: ”Har jeg ikke sagt dig, at dersom du tror, skal du se Guds herlighed.” Hun tænker på de fire dage broderen har været død og på ligets tilstand, men Jesus skærer igennem med fornyet mod og tro til Marta.

 

Hun havde fået det at vide mange gange, at tro er forudsætning for Guds herlighed, men nu må Jesus understrege det yderligere med ordene: ”Har jeg ikke sagt dig!” Jo, Marta vidste det godt, men i den givne situation var Jesu ord væk, nu var det kun hendes egen mening tilbage.

 

For israelitterne lå landet åbent og for Maria var der også en åben dør (Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. Johs.Åb. 3,8), men i begge situationer måtte Gud træde til med en påmindelse om, at Gud havde talt før.

 

Vi har en god grund til at tage ved lære af disse to episoder om Guds påmindelse. ”Har jeg ikke budt dig, har jeg ikke sagt dig….”

 

Jo, Gud har talt. Det er bl.a. derfor David må juble i salme 89.: ”Om Herrens nåde vil jeg synge, fra slægt til slægt med min mund forkynde din trofasthed, FOR DU HAR SAGT: ”En evig bygning er nåden!” Det må også være vores bekendelse, at Gud har talt til os – ind i vores situation.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
In his time
  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002