FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
21. december


Glæden skal være grundtonen


 

Luk. 2,10: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde.”

 

Bibelverset til Dagens Ord er hentet fra juleevangeliet, men det er i grunden en skam, at ordet kun fortrinsvis bliver læst ved juletid, når sætningen nu er så positivt ladet. Kristendom er jo først og fremmest glæde. En mand udtrykte det sådan: ”Evangeliet handler ikke om alt det gale, du har gjort, men om alt det gode, Gud har gjort.” Og det må vi holde fast i.

 

Til påske er der det dejlige opstandelsesbudskab, som bragte glæden med sig. ”Da blev disciplene glade, da de så Herren” står der i Johs. 20,20. Jeg ville godt have været vidne til den glæde. Disciplene har levet i en uvished i tre dage, og nu står Jesus lyslevende foran dem og siger ”Fred være med jer!”  Vi må glædes med dem, for påskebudskabet gælder lige så meget os. Det fortæller Jesu hilsen til Maria Magdalene: ”Nu tager jeg op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud.” Halleluja, kunne vi godt føje til.

 

Evangelisten Lukas har forstået glæden. Han begynder sit evangelium med den store glæde og slutter med den store glæde ”Da tilbad de ham og vendte tilbage med stor glæde”. Men ca. midtvejs beskriver han også den store glæde. Det er udtrykkes med ordene: ”Således bliver der mere glæde i Himmelen over én synder som omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse.”

 

Denne omvendelsens glæde omtaler Jesus i tre dejlige lignelser, det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn, og han slutter den sidste lignelse med de smittende ord: ”Nu burde vi glæde og fryde os, fordi din bror var død, men nu er blevet levende.”

 

Hvor meget mere burde vi så ikke glæde og fryde os over Jesus, der var død, men nu lever i evighedernes evigheder. ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever; og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og Dødsrigets nøgler” Det er da et glædesbudskab, der vil noget. Ikke så sært, at Johannes får besked på at skrive denne nyhed ned.

 

Jeg synes udtrykket ”men se” er værd at hæfte sig ved. Jesus vil med disse to ord sige det så klart som muligt, det er virkelighed, jeg var død, men nu lever jeg.

 

Glæden skal være grundtonen i vore liv. Det er den tone, vi må give videre. Måtte vi hver især få lov til at være kanaler for Kristi glæde, den glæde, som er et resultat af fællesskabet med Jesus.

 

Bred dine nådesvinger, min Jesus,

over mig,

og lad mig stille hvile

i ve og vel hos dig!

Vær du min kraft, min glæde,

min visdom og min trøst,

og lad mig alle dage

ret følge dig med lyst.

                                            Lina Sandel 


 

 

 

Starlight shines, the night is still
Shepherds watch from a hill
I close my eyes, see the night
When love was born

Perfect child gently waits
A mother bends to kiss God's face
I close my eyes, see the night
When love was born

Angels fill the midnight sky, they sing
Hallelujah, He is Christ, our King

Emmanuel, Prince of peace
Loves come down for you and me
Heaven's gift, the holy spark
To let the way inside our hearts

Bethlehem, through your small door
Came the hope we've waited for
The world was changed forevermore
When love was born

I close my eyes, see the night
When love was born

Glædelig julemåned til dig og dine 


Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002