FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
20. december

Jeg bringer min ret


 

Es. 46,12-13: ”Hør på mig I modløse, som tror, at retten er fjern: Jeg bringer min ret, den er ej fjern, min frelse tøver ikke; jeg giver frelse på Zion, min herlighed giver jeg Israel.”

 

I dag er vi tilbage ved temaet i lignelsen om enken og den uretfærdige dommer: Den utrættelige søgen efter hjælp. Et tema, som er omdrejningspunktet i de fleste menneskers liv.

 

Hos Esajas møder vi en stærk opfordring til at holde ud, fordi Guds hjælp er inden for rækkevidde. Den er ikke langt borte, som vi i vor magtesløshed kan fristes til at tro. Gud er nu engang rettens Gud. Han elsker ret og retfærd (Sal. 33,4), og vil selvfølgelig også bringe retten til sejr.

 

”Jeg bringer min ret, min frelse og min herlighed.”

 

Sådan taler en profet, når han er højtaler for røsten fra oven.

 

Det er befriende og vide, at rettens Gud nok skal få det sidste ord – også i en sag, som i nogen grad har optaget medlemmer af den danske folkekirke siden overgrebet den 12. juni 2012, hvor en minister lod sig presse af lobbyister fra forskellige interessegrupper til at presse et nyt vielsesritual igennem.

 

Kirkeministeren fik på en snedig måde også bearbejdet otte biskopper, som villigt blev medløbere på en sag, der i stedet skulle have fået dem til at banke i bordet og sagt: Her stopper vi.

 

Det mod udviste Biskop Georg Gejl i 1995, hvor han sendte et brev ud til samtlige kolleger om ikke at vige fra det jødisk-kristne syn på ægteskabet mellem mand og kvinde.

 

Nu er sagen igen oppe at vende. Foreningen ”Med grundlov skal land bygges” har sammen med en flok folkekirkemedlemmer d.15. december stævnet to ministre, fordi man i kirkeministeriet har misforstået sin rolle og dermed begået Grundlovsbrud.

 

Er det nu ikke for sent kan nogen spørge. Der er nu gået 2½ år siden loven blev vedtaget af et flertal i folketinget og underskrevet af dronningen.

 

I dag modtog jeg et julekort, hvorpå der stod: ”Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.”

 

Det gælder netop det ord om at Gud vil føre retten til sejr (Es. 42,3).

Netop fordi han er rettens Gud, elsker ret og retfærd, vil han ”kuldkaste folkenes råd, gøre folkeslags tanker til intet.” (Sal. 33,10).

 

Lad os sammen i denne vigtige sag løfte troens skjold og bekende med profeten Amos i 5,24:

 

”Nej, ret skal vælde frem som vand og retfærd som en svulmende bæk”.

 

Vej har du alle steder,

dig midler fattes ej.

Kun nåde du udspreder,

kun lys er al din vej.

Din gerning kan ej hvile,

ej standses kan dit fjed,

når du til os vil ile,

med hjælp og bistand ned.

 

Din trofasthed og nåde,

o Fader bedst forstår,

hvad skade kan og både,

de dødeliges kår.

Og hvad du har for øje,

det sker, o stærke Gud,

og alting sig må føje

dit råd at føre ud.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Thy Word

Med Amy GrantService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002