FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
2. december

Ske din vilje


 

Luk.22,42-43: ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje men din.” Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham.

 

Her har vi nogle af de stærkeste ord, vi finder i Bibelen. Det er ord fra Getsemane Have, hvor Jesus kæmper i bøn for at forblive i Guds vilje. Han ved, hvad det skal ske og har nævnt det overfor sine disciple, men han ved også, at Guds plan betyder ydmygelse og smerte. Og det er bl.a. det, han frygter. Men i bønnens inderlige samtale med sin far, er han villig til at gå hele vejen og slutter derfor bønnekampen med ordene: ”Din vilje ske”.

 

Gud har sine skabeloner over for sine profeter: Gennem lidelse og smerte til herlighed. Vi har eksemplet med Josef fra Det gamle Testamente, hvor Josef får sagt nogle ord, som er gældende for alle tider: ”I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode for at holde mange mennesker i live. 1. Mos. 50,20.

 

Jesus må også gennem denne skabelon. Han oplever at blive nedgjort og ydmyget ud over alle grænser, men det ender med, at han holder mange mennesker i live, for ved sin død og opstandelse giver han liv til alle, som tror. Jesus kender på forhånd de forskellige faser af den stedfortrædende gerning, og han tager dem op én efter én, indtil han står som den store sejrherre, der skal holde mange mennesker i live, for ligesom vi bliver begravet med Kristus ved hans død, skal vi også opstå med ham ved hans opstandelse.

 

Der er to ting at hæfte sig ved i bibelverset til Dagens Ord Andagten. Det første er overgivelsen til Gud og bevæge sig i Guds plan. Det andet er særdeles opmuntrende. I det øjeblik Jesus siger ”Ske din vilje”, da sker der noget. Det er det, vi læser i vers 43: ”Da viste en Herrens engel fra himlen sig for ham og styrkede ham.” Her har vi en anden af Guds skabeloner. '

 

I det øjeblik vi er villige til at lade Guds vilje ske i vore liv, da skal vi opleve styrken fra engle og mennesker på vor vej. Gud kan sende englevagt omkring os, men han kan også lade mennesker krydse vor vej, mennesker, som har et opmuntrende ord i rette tid.

 

Gud sendte en engel til Jesus lige efter, at ordene ”Din vilje ske” var faldet. Jesus oplever det også i forbindelse med sin fristelse i ørkenen. I det øjeblik han i den sidste fristelse får sagt ordene: ”Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene”, sender Gud engle, som tjener ham.

 

På samme måde må vi hvile i, at Gud nok skal sørge for os i det øjeblik, vi vælger Hans vilje og ikke vor egen.

 

Herre, jeg vil gerne tjene,

tjene dig og dig alene,

tag og brug mig som du vil!

Hvad jeg ejer, har du givet,

hver en evne, selve livet,

dig det hele hører til

                  Kr. Østergård


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Indescribable

Version med Chris TomlinService websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002