FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
18. maj

Få din gæld eftergivet


 

Luk. 7,40: ”Jeg har noget at sige dig!”

 

Det nye Testamente indeholder mange beretninger og lignelser, som er de rene perler. Tænk blot på ”Stormen på søen”, ”Den fortabte søn” og ”Den barmhjertige samaritaner”. De indeholder i al sin enkelhed megen livsvisdom.

 

Til disse perler hører også ”Synderinden hos farisæeren Simon”. En biskop har sagt, at han hellere ville græde over denne tekst end prædike over den. Det siger ikke så lidt om dens indhold. Beretningen er da også mættet med så megen sandhed, at den bør få enhver til at spørge sig selv: ”Hvor står jeg?” Er det den fornuftsprægede folkereligiøsitet eller Kristusgrebethed, der præger mig? Selvretfærdighed eller sønderbrudthed ved Jesu fødder? Teksten afslører det.

 

Situationen er den, at Jesus er blevet indbudt til et måltid hos en farisæer. Alt går godt. Farisæeren nyder at være vært for profeten Jesus,- det giver jo en vis position at have en så fornem gæst inden døre. Måske vil Jesus holde en bordtale og lovprise farisæerens gæstfrihed.

 

Men pludselig sker der noget helt uventet. En synderinde har tiltaget sig adgang til det pæne selskab og kastet sig ned ved Jesu fødder. Hun har erfaret Jesu store kærlighed og vil nu sige ham tak for tilgivelsen, men i et nu begynder forargelsen at brede på sig. Hvad ligner det? Byens værste kvinde i farisæerens hus.

 

Situationen er pinlig. Jesus fornemmer spændinger i luften og griber hurtigt ind, dog hensynsfuldt, for han er jo gæst i huset. ”Simon, jeg har noget at sige dig!” lyder det fra Jesus. Derefter følger en lille lignelse om en mand, der låner penge ud og har to skyldnere. Den ene skylder 500 denarer og den anden 50 denarer. Ingen har noget at betale med, og dog får begge deres gæld eftergivet. Jesus føjer spørgende til: ”Simon hvem vil elske manden mest?” Ja, svaret er så ligetil, at Simon ikke kan svare forkert, men det er også tilsigtet, for Jesus vil have fat i Simon.

 

Både synderinden og Simon er skyldnere og formår ikke at betale. Synderinden har indset det og viser taknemlighed over, at Jesus eftergiver det hele. Farisæeren Simon har ikke vist taknemlighed på det punkt, men han skal ikke være i tvivl om, hvorfor kvinden er så optaget af Jesus. Derfor siger Jesus: ”Hun elsker meget, fordi hun har fået meget forladt, men den, der kun har fået lidt tilgivelse, elsker lidt”.

 

Vi kender ikke Simons reaktion, men ordene bliver hængende i luften til stor opmuntring for kvinden og en lektie for Simon og andre tilhørere. Til slut følger Jesu befriende ord til kvinden: ”Dine synder er dig forladt! Din tro har frelst dig, så gå bort med fred.” Og hun gik retfærdiggjort bort. ”Daglig ren ved Jesu blod, daglig ned for Jesu fod.”


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Hver en dag

Af og med Brian Fomsgaard. Kor: Maj-britt Vibe Dørken

For Brian er meningen med musik at kunne ære og tilbede Gud og at have fællesskab med Ham.


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002