FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
16. august

Ind i Guds store kraftfelt


 

Ef.1,3: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse.”

Som kristne får vi lov til, at røre himlen. Vi får lov til, ja ikke blot at røre, men også tilegne os de himmelske værdier, Guds evige velsignelser, som er knyttet til Jesu forsoningsværk.

 

Da Jesus døde på Golgata skjalv jorden og klipperne revnede og gravene åbnede sig, og mange af de hensovede opstod. Men det opsigtsvækkende var også, at forhænget til det Aller helligste Rum blev flænset af en overnaturlig kraft fra øverst til nederst. Da kan man med rette sige, at Gud, den almægtige, rørte jorden for at vi kunne opnå at røre himlen midt i vor hverdag.

 

Det er Paulus, som står for bibelverset til Dagens Ord Andagten og den får ikke for lidt. Han maler virkelig med den store pensel for at fortælle os, at alle velsignelser, som er gemt i himmelen er åbenbaret og virkeliggjort i Jesus. I Ham får vi lov til at røre himmelen og tilegne os dens substans.

 

Hebræerbrevets forfatter har også en smuk beskrivelse af den nye vej gennem forhænget.(efter ”bogen”- oversættelsen):

 

”Derfor kan vi nu, kære brødre, for Jesu blods skyld gå lige ind i ´Det allerhelligste´, hvor Gud er. Kristus har åbnet en ny og levende vej ind gennem forhænget, som blev sønderrevet ligesom hans menneskelige legeme, for at vi kan træde ind i Guds hellige nærhed. Da han, vor store ypperstepræst er Herre over Guds hus, kan vi med oprigtighed gå direkte til Gud og være fuldt forvissede om, at han vil tage imod os; vi er jo bestænkede med Kristi blod og renset med rent vand. Lad os derfor urokkeligt holde fast ved det håb, vi bekender! Gud er nemlig trofast og holder, hvad han har lovet!”

 

Se, det supplerer Paulus på en helt fantastisk måde. Vejen er åbnet til de himmelske velsignelser. Vi kan for Jesu skyld gå lige ind i ”Det allerhelligste”, lige direkte ind i Guds store kraftfelt, hvor der er nåde og kraft til enhver, som tror.

 

Lad os juble over, at vi åndelig talt kan rører ved Guds himmel. Det som føles så fjernt er ved Jesu død blev særdeles nærværende. Derfor: RØR HIMLEN I DAG!

 

Bøn:

Herre, velsign enhver,

som i dag beslutter sig for at røre himlen,

som er blevet muligt ved dit forsoningsværk.

Lad velsignelsen udmønte sig i

helbredelse, udfrielse og forløsning.  

                                                      Amen


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk

Where I Belong

med og af Building 429 - den officielle Musik Video
Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002