FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
15. maj

Gør som kong Josafat


 

2. Krøn. 20,3: ”Da blev Josafat bange, han vendte sig til Herren for at søge ham.”’

 

Beretningen om kong Josafat er særdeles lærerig. Derfor kan vi roligt spejle os i hans liv og finde nyttige ting frem, som vi kan gøre brug af. Kong Josafat var på alle måder en from konge. Han sørgede for at fromhed og ret blev sat øverst på dagsordenen i hans rige. Folket skulle stole på Gud, og dommerne skulle dømme folket retfærdigt.

 

Josafat opdager pludselig, at moabitterne og ammonitterne ruster sig til krig imod ham. I første omgang bliver han bange, men finder dog hurtigt ud af at søge sin Gud. Han bekender klart, at Gud er Gud i himmelen, og at der er kraft og styrke i Guds hånd. Desuden er der ingen der kan holde stand imod Gud. Han mindes også Gud som den lyttende og bønhørende Gud. Alligevel kan han ikke slippe angsten over det, der er ved at ske.

 

Josafats bøn er fortsat brændende. Han beder: ”Vi er afmægtige over for denne vældige menneskemængde, som kommer over os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vore øjne er vendt til dig!” Josafat viser med disse ord, at han er afhængig af Gud. Og han har med sit blik mod Gud stadig et håb om udfrielse fra overmagten, der næsten står på hans dørtrin.

 

Gud har set Josafats tro og giver ham et beroligende ord gennem Jahaziel, en profet, som er åben over for Guds ånd. Han siger opmuntrende til Josafat og judæerne: ”Lyt til, alle judæere, Jerusalems indbyggere og Kong Josafat! Så siger herren til jer: Frygt ikke og forfærdes ikke for denne vældige menneskemængde, for kampen er ikke jeres, men Guds.”

 

Profeten Jahaziel gentager sit budskab og opfordrer Josafat til at gå imod fjenden næste dag.

 

Josafat har så stor respekt for Jahaziels budskab, at han bøjer sit ansigt mod jorden og tilbeder Gud, og mange andre følger hans eksempel. Tilbedelsen ender med en stor lovprisning til Israels Gud, der har lovet at kæmpe for dem.

 

Næste morgen gør Josafat sig klar til at gå mod fjenden. Nu er det ham, der på grund af forrige dags budskab, udbasunerer sin stærke tro på Guds formåen. Hans før så vaklende tro er blevet styrket, og han udbryder: ”Tro på Herren jeres Gud, så skal I blive boende, tro på hans profeter, og lykken skal følge jer!” Endvidere tilskynder han alle til at bryde ud i lovsang.

 

Da lovsangen lyder, sker miraklet. Alle fjenderne bliver forvirret og nogle slår oven i købet til mod egne rækker. Til sidst får Josafat overtaget og vinder stort –uden at have udløst et eneste ”skud”. Den noget ufortjente sejr går dog ikke i glemmebogen. Josafat sørger for at alle vender deres tak mod Gud i Barakadalen, og takken er med til at give dalen navnet ”lovprisningens dal.”

 

Vi kan lære meget af Josafat beretningen. Vi må også lytte til profetord i Bibelen, for det vil styrke vores tro. Og vi må også lægge an til lovsang, for det vil bryde fjendens magt.

 

Så husk: 2 Krøn. og 20, som en ældre dame mindede mig om. Altså 2. Krøn. 20 – her har vi den dejlige beretning.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Et lys i mørket

Af og med Hanne Vinsten
Tilegnet enhver der har brug for et lys i mørket.
Hanne skrev denne sang efter hun havde været vidne til et selvmord.


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002