FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
14. august

Hør nu efter!


 

Mark. 4,2-3: “Og han lærte dem mange ting i lignelser, og han sagde, mens han lærte dem: Hør nu efter: Se, en sædemand gik ud for at så.”

 

Igennem mit lange virke som folkeskolelærer har jeg tit måttet sige til eleverne: “Hør nu efter!” Det var især de drenge, der sad på de bageste pladser, der kunne have gavn af at høre efter. Mange af dem havde andre ting i hovedet end lige det at følge med i timerne.

 

Jesus ønskede også opmærksomhed, så inden han fortæller fuldtræfferen om sædemanden, gør han opmærksom på, at nu skal der altså høres efter, for lignelsen har noget vigtigt at fortælle og har bud til alle. Han fortæller om sædemanden, der spreder sit korn på vejen, på stengrunden, på tidselområdet og på den gode jord. Senere kommer tolkningen, hvor ingen kan sige sig fri. Sæden er Guds ord, og de forskellige jordbundsforhold er menneskehjerter. Læs gerne lignelsen i sammenhæng. Mark 4,3-20.

 

Det, der lander på vejen, repræsenterer de mennesker, som hører ordet, men ordet får ikke lov til gro i hjertet. Det bliver straks taget af Djævelen, for han ved jo godt, hvad Guds ord kan udrette, når det bliver troet. Jesus bruger her nogle uhyggelige ord om, at Djævelen tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Luk.8,12. Det var altså “spildte Guds ord på Ballelars.”

 

Så er det stengrundshjerterne. De repræsenterer dem, der begejstres for ordet, gerne snakker om det, men det får ingen konsekvenser. Der er alt for lang afstand mellem tanke og handling. Man ved godt, hvad der er det rigtige, men man gør det ikke. Man udskyder eller “glemmer” at gå der, hvor Guds ord lyder. Det kan også være det menneske, som graver sit talent ned i jorden, fordi det ikke tør satse på troen.  

 

Så er det tidseljorden. Her er vi vist mange, der må høre godt efter, for bekymringer, interesser, frygt og fortvivlelse kan tage ordets plads. Ordet fra Gud har en iboende kraft i sig, det kan skabe fred i et ulykkeligt sind, men ønsker man ikke igennem ordet at få fred fra Gud, så kan det ende med, at man for fred for Gud. Og det var jo ikke lige meningen, for man tog jo imod ordet, men det fik ikke lov til at danne det forgrenede rodnet.

 

Til sidst har vi den gode jord. Det er jo den jord, vi gerne vil ligne, men det betyder også, at vi må suge ordet til os som den flittige bi, der finder honning. Vi må dagligt dvæle ved Guds ord, lade det finde grobund og lade det bestemme over vore handlinger. Da er det ikke umuligt at få en høst på 30, 60, ja 100 fold. Hvilke perspektiver!

 

Bøn:

Herre, lad os høre efter,

når du vil undervise os

om livets muligheder og risici.

                                                        AmenHoly Holy Holy

med The Hillsong United
  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002