FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
13. december

Tvættet deres klæder i lammets blodJohs. Åb. 22,14:

Salige er de, som har tvættet deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden. (Gl. oversættelse)

Velsignede er de, som har gjort deres dragter rene, så de har lov til at spise af frugten fra livets træ og gå ind gennem byens porte. (Nudansk)

 

Det er Johannes, som slutter med en herlig replik i sin åbenbaringsbog. Det er en gentagelse af ordet fra Kap. 7 vers 14, hvor der står: ”

 

”Det er dem, der kommer fra den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.” (Gl. oversættelse)
"De er kommet ud af den store trængsel. De har gjort deres dragter rene i Lammets blod, så de er helt hvide". (Hverdagsdansk)

 

Johannes har noget på hjerte – eller rettere - den, han er budbringer for. Jesus siger i verset forud for dagens ord andagt: ”Jeg er alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.” Det er i den forbindelse, at det vigtige budskab om blodets renselse bliver sagt, for det er kun via Lammets blod, at vi får adgang til livets træ, livets det evige væld.

 

Vi kender saligprisningerne fra Jesu første offentlige optræden. ”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres - salige er de som sørger, for de skal trøstes, - salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden - salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes - salige er de barmhjertige, for dem skal der vises barmhjertighed” osv. osv.

Jo, vi får at vide, hvad det vil sige at være lykkelig. Vi skal have troens blik rettet mod Guds dyrebare skatte.

 

Men det væsentlige replik om salighed får vi fra Ham som en åbenbaring i den sidste bog. Vi skal tvættet vore klæder i Lammets blod, for kun derigennem opleves livets vej og livets lys, som David så smukt udtrykker det i sine salmer (16 og 56):

 

”Du lærer mig livets vej; man mættes af glæde for dit åsyn, livsalighed er i din højre for evigt”

”For fra døden frier du min sjæl, ja, min fod fra fald, at jeg kan vandre for Guds åsyn i livets lys.”

 

Livets vej, livets lys, livets træ er konsekvensen af at tvætte vore klæder i Lammets blod. Lad os være vågen over for det. Det er meningen med livet – også i dag.

 

Velsignelsens bæger

 

Tak, Jesus, at du tømte lidelsens bæger

for at række mig nåden.

Da du drak den sidste dråbe,

og dit hjerte brast,

flængedes forhænget i Templet

fra øverst til nederst,

og med dit offer banede du vej

ind til det allerhelligste,

hvor du afleverede dit hjerteblod

i offerskålen.

Takket være din kærlighed

fik vi adgang til din fars hjerte,

hvor der er nåde nok til os alle.

Tak, Jesus, at jeg i kraft af blodet

kan komme til din far.

Han vil for din skyld tage mig alvorligt,

antage mig som sit kære barn,

lytte til mig og besvare mine bønner.

Tak, Jesus, at du tømte lidelsens bæger

for at jeg igen og igen

kan drikke af velsignelsens bæger

med helbredelse, tilgivelse og fred.

                                             Amen


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Giv mig Gud en salmetunge

Teksten til denne salme er baseret på Davids Salme nummer 92 i Det gamle Testamente, "En sang for sabbatsdagen".
Melodien er en omskrivning af en julevise fra 1500-tallet.
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1836. Melodi: Thomas Laub, 1896.

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002