FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
12. december


Vær frimodige


 

4. Mos. 13,33: ”Ja, vi har set kæmper, så vi var som græshopper i vore egne øjne.”

 

I bibelverset til Dagens Ord Andagten møder vi en udtalelse fra de ti spejdere, som af Moses bliver sendt ind i Det forjættede Land for at undersøge eventuelle erobringsmuligheder. Deres selvværd når nulpunktet, da de ser de store krigere, som de skal jage på flugt. ”Vi er jo kun som græshopper i forhold til dem.” siger de og taber modet. Og det hele ender med, at de af Gud bliver ført ud i ørkenen, fordi de ikke tror på Guds målestok, at de er et udvalgt folk, der blot skal gå i tro.Anderledes med de to spejdere, Josva og Kaleb. Mod alle odds tror de på erobringsmuligheder. ”Lad os drage op og erobre landet, det kan vi sagtens,” er deres frimodige melding. Men da de ti spejderes udtalelser vejer tungest, må Gud sende Moses og hele det "israelske" folk ud i ørkenen i 40 år. > Dog får Josva og Kaleb på grund af deres frimodige tro lov til senere at komme ind i Det forjættede Land. <   ( De ti spejdere dør forinden. )

Vi kan lære meget af denne tekst. Vi skal ikke fæstne vort blik mod det uoverskuelige og uopnåelige og så samtidig se på vor egen utilstrækkelighed - det skaber mismod. Vi har derimod lov til at vende vort blik mod Guds tanker om os, og derigennem bevare en frimodighed.

”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.”

Ja, det er den nye pagts budskab om os. Vi er altså ikke græshopper, men noget helt specielt, og det må vi holde fast i. Vi er kongebørn, en udvalgt slægt, købt med den højeste pris, Jesu Kristi blod.

Det må give os frimodighed til at erobre nyt land, selv om det for fornuften synes umuligt. Gud den almægtige siger til Josua, da han menneskelig set står over for en umulig opgave:

Har jeg ikke budt dig, vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, for Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!”

Se, det er himmelsk medicin til en Herrens tjener, også i dag.

I Det nye Testamente finder vi næsten den samme besked, denne gang sagt til Marta af Jesus. Hun er dybt fortvivlet over den indtrufne situation med broderens død og begravelse og kan ikke se nogen udvej. Og dog siger Jesus til hende: ”Har jeg ikke sagt dig, at dersom du tror, skal du se Guds herlighed.”

Hun tænker givetvis på de fire dage broderen har været død og på ligets tilstand, men Jesus skærer igennem med fornyet mod og tro til Marta. Hun havde fået det at vide mange gange, at tro er forudsætning for Guds herlighed, men nu må Jesus understrege det yderligere med ordene: ”Har jeg ikke sagt dig!” Jo, Marta vidste det godt, men i den givne situation var Jesu ord væk, nu var det kun hendes egen mening tilbage.

Da Jesus skal tage afsked med sine disciple og beordrer dem til at erobre nyt land, siger han: Vær frimodige, jeg har overvundet verden.” Med andre ord, jeg har overvundet alt det, som kan hindre jer i at gå ud i al verden.

Lad os ikke ligge under for ”Janteloven”, som fortæller, at vi ikke skal tro, vi er noget, jo, vi er noget, endda noget stort, men alene på grund af Jesu forsoningsværk. Vi har en god grund til at tage ved lære af disse episoder om Guds påmindelse.

”Har jeg ikke budt dig ..., har jeg ikke sagt dig…. Vær frimodige ...”


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk
Giv mig Gud en salmetunge

Teksten til denne salme er baseret på Davids Salme nummer 92 i Det gamle Testamente, "En sang for sabbatsdagen".
Melodien er en omskrivning af en julevise fra 1500-tallet.
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1836. Melodi: Thomas Laub, 1896.
Denne udgave er fra lovsangs cd'en: Når hjerte møder hjerte


 

 

 

Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
højt og lydelig!
så jeg føle kan med glæde,
sødt det er om dig at kvæde
uden skrømt og svig!

Himlene din glans forkynde,
lad hver morgen mig begynde
dagen med din pris!
og når aftenklokken ringer,
lad min sang på lærkevinger
stige ligervis!

Aldrig noksom dig kan love
mand på mark og fugl i skove
for din miskundhed,
lige god i ny og næde,
gør du, os til gavn og glæde,
mer end engle véd!

Hvert dit værk er stort vidunder,
i din visdom ingen bunder,
som af den har øst,
kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst!

Græsset lig er hver en synder,
ender, før han ret begynder,
visner i sin vår,
himle selv forgå af ælde,
men i grundfast guddomsvælde
evig du består!

Dine fjender gå til grunde,
ja, som avner skal de onde
hvirvles, vejres hen,
mens i alderdommens dage
herlig kræfterne tiltage
hos din gode ven!

Fjender styrte, før de rave.
Glade over deres grave
høre vi dit ord:
Som en palme, som en ceder
rank opgror og sig udbreder
retvished på jord!

Se, fra dine drivehuse
i det fri, hvor storme suse,
poder plantes ud!
Og når de som sne er hvide,
finest frugt om vintertide
bære de for Gud!

Om end gennem dage hårde,
blomstre skal i dine gårde
hvert et hjerteskud,
bære frugt på gamle dage,
medens bjerg og skov gentage:
Ejegod er Gud!

Glædelig julemåned til dig og dine 


Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002